'Έργο Connect
Έργο Connect animation για το σενάριο (Υπερ)θέρμανση του πλανήτη και χημική ρύπανση
Έργο Connect βίντεο για το σενάριο (Υπερ)θέρμανση του πλανήτη και χημική ρύπανση
Ρύποι στο Έδαφος-1
Ρύποι του εδάφους